Back to top

İş Portföy Teknoloji Karma Fon –  Masaüstü Film

Teknoloji alanında birçok sektöre yatırım imkânı sağlayan yeni fonumuz için hazırladığımız filmimizde, yatırım yapılabilecek alanları hedef kitlemize yalın ve anlaşılır bir dil ile anlattık.

Akıllarda oluşabilecek soru işaretlerini engellemek adına metinsel olarak anlattığımız yatırım alanlarımızı görsel olarak en yalın ve anlaşılabilir şekilde destekledik.

İş Portföy’ün hızlı, kolay ve anlaşılabilir bir yatırım aracı olduğunu alt metinlerimiz ile aktardığımız filmimizde fonumuz yatırıma çıktığı andan itibaren yoğun ilgi gördü.

Date: