Back to top

İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fonu – Masaüstü Film 

Filmimiz öncesinde yaptığımız hedef kitle araştırmamızla anladık ki: iklim krizi, küresel ısınma gibi etkenlerden dolayı hedef kitlemizin kafası karışıktı.

Bunun yanında, sürdürülebilir kaynaklara yapılan yatırımlar günden güne artmaktaydı. Yenilenebilir enerjinin, yatırımcıların uzun vadeli yatırımlarına yön verirken dikkat ettikleri önemli parametrelerden biri haline dönüşmesi an meselesiydi.

Hazırladığımız film ile yenilebilir enerji alanında yatırım yapılabilecek sektörleri hedef kitlemize aktarırken, fonumuzun uzun vadede yatırımcılarına kazanç sağlayabilme ihtimalini filmimizin içine yerleştirdiğimiz metaforlarımız ile hedef kitlemize anlattık.

Date: