Back to top

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon –  Masaüstü Film

Dijitalleşmenin gücü ile sınırların kalktığı günümüz dünyasında, İş Portföy’ün yeni fonu ‘‘Sağlık Şirketleri Karma Fon’u’’ hedef kitlemizin ilgisini çekecek şekilde dijital mecralarda duyurmamız gerekiyordu.

Son 2 yılda tüm dünyayı etkisi altında alan COVID-19 pandemisi de göz önüne alındığında sağlık alanında büyük ve hızlı gelişmeler yaşandığını biliyor ve bu alandaki inovasyonlarla birlikte telesağlık, dijital klinik uygulamaları, robotik cerrahi, büyük veri işleme yöntemleri ve daha birçok yeniliği hedef kitlemize anlatarak duyuru filmi yapmamız gerektiğine inanıyorduk.

Fonumuz yatırıma hazır olarak sahaya çıktığı ve iletişimimiz başladığı andan itibaren yoğun ilgi gördü ve olumlu geri dönüşler aldı.

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon ile sağlığın geleceğine yatırım yapmak İş’te bu kadar kolay!

Date: